1000 Armenian Dram = 8.3387 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3130 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3302 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3387 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.2702 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3302 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3162 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3330 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3285 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3617 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3167 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3066 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3854 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.2997 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3066 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3854 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.2883 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3302 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3933 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.2883 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3302 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3387 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3104 BYN ||       1000 Armenian Dram = 8.3302 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1131 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1573 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1237 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1131 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1405 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1237 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1235 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1372 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1376 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1351 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1432 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1248 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1354 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1480 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1248 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1354 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1399 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1237 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1260 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1399 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1237 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1131 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1559 BYN ||       1 Australian Dollar = 2.1237 BYN ||       1 Belarusian Ruble = 1 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3674 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.2291 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3137 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3674 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.2291 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.2858 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3674 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3132 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.2874 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3669 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.4621 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.2859 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3477 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3596 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.2615 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3477 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3596 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.2716 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3674 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3599 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.2716 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.3674 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.2291 BYN ||       10 Brazilian Real = 6.2969 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7733 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7719 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7933 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7733 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7719 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7832 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7733 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7718 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7825 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7761 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7983 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7851 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7728 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7822 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7883 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7728 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7822 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7840 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7733 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7841 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7840 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7733 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7719 BYN ||       1 Bulgarian Lev = 1.7906 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3505 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3584 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3671 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3505 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3584 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3542 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3505 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3612 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3626 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3587 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3914 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3653 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3546 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3832 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3606 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3546 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3832 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3580 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3505 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3784 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3580 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3505 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3584 BYN ||       1 Canadian Dollar = 2.3665 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8679 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.7779 BYN ||       100 Czech Koruna = 14.1743 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8679 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.7779 BYN ||       100 Czech Koruna = 14.1350 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8679 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8585 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.9671 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8901 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8466 BYN ||       100 Czech Koruna = 14.0943 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8612 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8465 BYN ||       100 Czech Koruna = 14.1715 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8612 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8465 BYN ||       100 Czech Koruna = 14.1038 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8679 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8717 BYN ||       100 Czech Koruna = 14.1038 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.8679 BYN ||       100 Czech Koruna = 13.7779 BYN ||       100 Czech Koruna = 14.1767 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6579 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6422 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6943 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6579 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6422 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6755 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6579 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6475 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6706 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6585 BYN ||       10 Danish Krone = 4.7090 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6787 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6485 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6745 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6859 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6485 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6745 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6746 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6579 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6808 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6746 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6579 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6422 BYN ||       10 Danish Krone = 4.6923 BYN ||       100000 Dong = 12.7041 BYN ||       100000 Dong = 12.7353 BYN ||       100000 Dong = 12.6578 BYN ||       100000 Dong = 12.7041 BYN ||       100000 Dong = 12.7353 BYN ||       100000 Dong = 12.6015 BYN ||       100000 Dong = 12.7041 BYN ||       100000 Dong = 12.6960 BYN ||       100000 Dong = 12.7016 BYN ||       100000 Dong = 12.7048 BYN ||       100000 Dong = 12.6692 BYN ||       100000 Dong = 13.0957 BYN ||       100000 Dong = 12.6800 BYN ||       100000 Dong = 12.8394 BYN ||       100000 Dong = 12.6419 BYN ||       100000 Dong = 12.6800 BYN ||       100000 Dong = 12.8394 BYN ||       100000 Dong = 12.6394 BYN ||       100000 Dong = 12.7041 BYN ||       100000 Dong = 12.8428 BYN ||       100000 Dong = 12.6394 BYN ||       100000 Dong = 12.7041 BYN ||       100000 Dong = 12.7353 BYN ||       100000 Dong = 12.6571 BYN ||       1 Euro = 3.5130 BYN ||       1 Euro = 3.4741 BYN ||       1 Euro = 3.4633 BYN ||       1 Euro = 3.5023 BYN ||       1 Euro = 3.4741 BYN ||       1 Euro = 3.4633 BYN ||       1 Euro = 3.4886 BYN ||       1 Euro = 3.4741 BYN ||       1 Euro = 3.4662 BYN ||       1 Euro = 3.4846 BYN ||       1 Euro = 3.4744 BYN ||       1 Euro = 3.4910 BYN ||       1 Euro = 3.4671 BYN ||       1 Euro = 3.4864 BYN ||       1 Euro = 3.4962 BYN ||       1 Euro = 3.4671 BYN ||       1 Euro = 3.4864 BYN ||       1 Euro = 3.4878 BYN ||       1 Euro = 3.4741 BYN ||       1 Euro = 3.4916 BYN ||       1 Euro = 3.4878 BYN ||       1 Euro = 3.4741 BYN ||       1 Euro = 3.4633 BYN ||       1 Euro = 3.5010 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2980 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2053 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2031 BYN ||       100 Hryvnia = 8.1927 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2053 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2031 BYN ||       100 Hryvnia = 8.0865 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2053 BYN ||       100 Hryvnia = 8.1837 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2015 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2072 BYN ||       100 Hryvnia = 8.1448 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2032 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2081 BYN ||       100 Hryvnia = 8.1765 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2032 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2081 BYN ||       100 Hryvnia = 8.1683 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2053 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2041 BYN ||       100 Hryvnia = 8.1683 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2053 BYN ||       100 Hryvnia = 8.2031 BYN ||       100 Hryvnia = 8.1641 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3294 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3115 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3072 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3301 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3115 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3072 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3210 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3115 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3061 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3182 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3117 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3405 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3196 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3068 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3195 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3261 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3068 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3195 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3204 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3115 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3228 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3204 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3115 BYN ||       100 Iceland Krona = 2.3072 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8668 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8693 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8761 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8689 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8693 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8761 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8514 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8693 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8676 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8718 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8639 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.9261 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8613 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8587 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8984 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8522 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8587 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8984 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8595 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8693 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.9013 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8595 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8693 BYN ||       100 Indian Rupee = 3.8761 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6579 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6821 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6919 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6603 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6821 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6919 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6259 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6821 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6689 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6844 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6691 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.7827 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6632 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6585 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.7343 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6465 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6585 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.7343 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6449 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6821 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.7385 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6449 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6821 BYN ||       100000 Iranian Rial = 7.6919 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4854 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5083 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5114 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4989 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5083 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5114 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4549 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5083 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4933 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5145 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4938 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.6355 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4924 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4790 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5759 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4765 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4790 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5759 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4707 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5083 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5716 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.4707 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5083 BYN ||       1 Kuwaiti Dinar = 10.5114 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8206 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8205 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8415 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8270 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8205 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8415 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8157 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8205 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8291 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8373 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8240 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8391 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8184 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8261 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8291 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8308 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8261 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8291 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8111 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8205 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8386 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8111 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8205 BYN ||       10 Moldovan Leu = 1.8415 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9758 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9353 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9188 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9728 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9353 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9188 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9580 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9353 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9291 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9462 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9419 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9608 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9552 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9341 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9441 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9655 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9341 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9441 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9643 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9353 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9365 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9643 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9353 BYN ||       1 New Zealand Dollar = 1.9188 BYN ||       10 Norwegian Krone = 3.0161 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9578 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9204 BYN ||       10 Norwegian Krone = 3.0195 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9578 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9204 BYN ||       10 Norwegian Krone = 3.0124 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9578 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9544 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9874 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9736 BYN ||       10 Norwegian Krone = 3.0268 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9991 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9637 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9595 BYN ||       10 Norwegian Krone = 3.0063 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9637 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9595 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9972 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9578 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9543 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9972 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9578 BYN ||       10 Norwegian Krone = 2.9204 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0913 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0374 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0493 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0936 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0374 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0493 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0819 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0374 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0524 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0501 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0581 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.1033 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0698 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0392 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0774 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0744 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0392 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0774 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0704 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0374 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0833 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0704 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0374 BYN ||       1 Pound Sterling = 4.0493 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.4894 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5013 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5132 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.4920 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5068 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5132 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.4920 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5310 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5132 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.4958 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.4949 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5023 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.4958 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5152 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.4893 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5024 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5152 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.4893 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5071 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5132 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.4839 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5071 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.5132 BYN ||       100 Russian Ruble = 3.4920 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2640 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2697 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2537 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2654 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2697 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2537 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2527 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2697 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2532 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2630 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2640 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.3452 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2595 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2615 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2875 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2562 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2615 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2875 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2660 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2697 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2901 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2660 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2697 BYN ||       1 SDR (Special Drawing Right) = 4.2537 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3948 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3834 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3803 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3940 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3834 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3803 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3827 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3834 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3861 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3892 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3889 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.4185 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3899 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3798 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3931 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3920 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3798 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3931 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3876 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3834 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3916 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3876 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3834 BYN ||       1 Singapore Dollar = 2.3803 BYN ||       100 Som = 3.6517 BYN ||       100 Som = 3.6485 BYN ||       100 Som = 3.6483 BYN ||       100 Som = 3.6528 BYN ||       100 Som = 3.6485 BYN ||       100 Som = 3.6483 BYN ||       100 Som = 3.6381 BYN ||       100 Som = 3.6485 BYN ||       100 Som = 3.6385 BYN ||       100 Som = 3.6580 BYN ||       100 Som = 3.6375 BYN ||       100 Som = 3.6732 BYN ||       100 Som = 3.6501 BYN ||       100 Som = 3.6339 BYN ||       100 Som = 3.6644 BYN ||       100 Som = 3.6414 BYN ||       100 Som = 3.6339 BYN ||       100 Som = 3.6644 BYN ||       100 Som = 3.6444 BYN ||       100 Som = 3.6485 BYN ||       100 Som = 3.6713 BYN ||       100 Som = 3.6444 BYN ||       100 Som = 3.6485 BYN ||       100 Som = 3.6483 BYN ||       10 Swedish Krona = 3.0060 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9628 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9606 BYN ||       10 Swedish Krona = 3.0163 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9628 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9606 BYN ||       10 Swedish Krona = 3.0109 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9628 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9749 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9820 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9801 BYN ||       10 Swedish Krona = 3.0506 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9897 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9680 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9813 BYN ||       10 Swedish Krona = 3.0113 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9680 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9813 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9893 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9628 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9698 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9893 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9628 BYN ||       10 Swedish Krona = 2.9606 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5430 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5565 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5460 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5449 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5565 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5460 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5296 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5565 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5548 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5667 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5850 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5611 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5618 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5474 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5706 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5648 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5474 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5706 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5384 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5565 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5724 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5384 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5565 BYN ||       1 Swiss Franc = 3.5460 BYN ||       1000 Tenge = 7.2466 BYN ||       1000 Tenge = 7.3455 BYN ||       1000 Tenge = 7.2956 BYN ||       1000 Tenge = 7.2705 BYN ||       1000 Tenge = 7.3455 BYN ||       1000 Tenge = 7.2956 BYN ||       1000 Tenge = 7.2687 BYN ||       1000 Tenge = 7.3455 BYN ||       1000 Tenge = 7.2624 BYN ||       1000 Tenge = 7.3524 BYN ||       1000 Tenge = 7.3430 BYN ||       1000 Tenge = 7.3031 BYN ||       1000 Tenge = 7.2981 BYN ||       1000 Tenge = 7.3251 BYN ||       1000 Tenge = 7.3658 BYN ||       1000 Tenge = 7.2829 BYN ||       1000 Tenge = 7.3251 BYN ||       1000 Tenge = 7.3658 BYN ||       1000 Tenge = 7.2393 BYN ||       1000 Tenge = 7.3455 BYN ||       1000 Tenge = 7.3672 BYN ||       1000 Tenge = 7.2393 BYN ||       1000 Tenge = 7.3455 BYN ||       1000 Tenge = 7.2956 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9996 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0003 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0033 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9996 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0005 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0033 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9996 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9968 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0033 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9973 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0033 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9992 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0137 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9991 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9986 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0047 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9980 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9986 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0047 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9964 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0033 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0051 BYN ||       10 Turkish Lira = 0.9964 BYN ||       10 Turkish Lira = 1.0033 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.8088 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7699 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7974 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.8088 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7724 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7974 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.8088 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7359 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7974 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7852 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.9144 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.8027 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7827 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7784 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7732 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.8600 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7567 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7732 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.8600 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7575 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7974 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.8624 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7575 BYN ||       10 UAE Dirham = 8.7974 BYN ||       1 US Dollar = 3.2354 BYN ||       1 US Dollar = 3.2736 BYN ||       1 US Dollar = 3.2211 BYN ||       1 US Dollar = 3.2313 BYN ||       1 US Dollar = 3.2354 BYN ||       1 US Dollar = 3.2221 BYN ||       1 US Dollar = 3.2313 BYN ||       1 US Dollar = 3.2354 BYN ||       1 US Dollar = 3.2086 BYN ||       1 US Dollar = 3.2313 BYN ||       1 US Dollar = 3.2267 BYN ||       1 US Dollar = 3.2332 BYN ||       1 US Dollar = 3.2258 BYN ||       1 US Dollar = 3.2243 BYN ||       1 US Dollar = 3.2223 BYN ||       1 US Dollar = 3.2542 BYN ||       1 US Dollar = 3.2163 BYN ||       1 US Dollar = 3.2223 BYN ||       1 US Dollar = 3.2542 BYN ||       1 US Dollar = 3.2166 BYN ||       1 US Dollar = 3.2313 BYN ||       1 US Dollar = 3.2550 BYN ||       1 US Dollar = 3.2166 BYN ||       1 US Dollar = 3.2313 BYN ||       100 Yen = 2.0841 BYN ||       100 Yen = 2.0694 BYN ||       100 Yen = 2.0795 BYN ||       100 Yen = 2.0841 BYN ||       100 Yen = 2.0691 BYN ||       100 Yen = 2.0795 BYN ||       100 Yen = 2.0841 BYN ||       100 Yen = 2.0550 BYN ||       100 Yen = 2.0795 BYN ||       100 Yen = 2.1079 BYN ||       100 Yen = 2.0762 BYN ||       100 Yen = 2.1373 BYN ||       100 Yen = 2.0975 BYN ||       100 Yen = 2.0689 BYN ||       100 Yen = 2.0842 BYN ||       100 Yen = 2.0892 BYN ||       100 Yen = 2.0793 BYN ||       100 Yen = 2.0842 BYN ||       100 Yen = 2.0892 BYN ||       100 Yen = 2.0640 BYN ||       100 Yen = 2.0795 BYN ||       100 Yen = 2.0744 BYN ||       100 Yen = 2.0640 BYN ||       100 Yen = 2.0795 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.5085 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4376 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4164 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4482 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4376 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.3948 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4482 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4376 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4041 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4482 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4426 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4426 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4360 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4276 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4510 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4492 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4197 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4510 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4492 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4157 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4482 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4438 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4157 BYN ||       10 Yuan Renminbi = 4.4482 BYN ||       10 Zloty = 7.9950 BYN ||       10 Zloty = 8.2439 BYN ||       10 Zloty = 8.2172 BYN ||       10 Zloty = 8.0516 BYN ||       10 Zloty = 7.9950 BYN ||       10 Zloty = 8.2244 BYN ||       10 Zloty = 8.0516 BYN ||       10 Zloty = 7.9950 BYN ||       10 Zloty = 8.1979 BYN ||       10 Zloty = 8.0516 BYN ||       10 Zloty = 8.0121 BYN ||       10 Zloty = 8.1020 BYN ||       10 Zloty = 8.0362 BYN ||       10 Zloty = 8.1809 BYN ||       10 Zloty = 8.0400 BYN ||       10 Zloty = 8.0638 BYN ||       10 Zloty = 8.2069 BYN ||       10 Zloty = 8.0400 BYN ||       10 Zloty = 8.0638 BYN ||       10 Zloty = 8.1749 BYN ||       10 Zloty = 8.0516 BYN ||       10 Zloty = 8.0753 BYN ||       10 Zloty = 8.1749 BYN ||       10 Zloty = 8.0516 BYN ||      

Entry only with Passport:

To enter Belarus, the following citizens can present only their passports and medical insurance:

  • Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan.

The citizens of the following countries can stay in Belarus for the specified duration without a visa:

  • Argentina, Brazil, Mongolia, Venezuela - up to 90 days/year.
  • Israel, UAE - 180 days/year.
  • Cuba, Montenegro, Qatar, Serbia, Turkey - maximum of 30 days/year.
  • China and Macao - maximum of 30 days, totaling 90 days/year.
  • Hong Kong - up to 30 days per visit.

For longer stays, a visa is required.

Visas:

The process of obtaining visas is governed by the Rules for the Issuance of Visas of the Republic of Belarus, approved by the resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus on July 15, 2010, No. 1065 (as amended by the resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus on September 1, 2021, No. 502).

The competent authorities for the issuance of entry visas to Belarus are the diplomatic representations and consular offices of the Republic of Belarus, as well as the office for foreign nationals' entry issues of the main consular administration of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus at the Minsk National Airport.

Entry visas to Belarus can be of the following categories:

  • (B) Transit Visa: It can be issued for a single, double, or multiple entry. The validity of a type B visa does not exceed one year and allows a maximum stay in the territory of the Republic of Belarus of two days for each transit.
  • (C) Short-Term Visa: For single, double, or multiple entries. The type C visa is valid for a period not exceeding 90 days per year.
  • (D) Long-Term Visa: The type D visa is a multiple-entry visa. It is issued for a period exceeding 90 days but not beyond five years.

Categories of visas (C and D) include:

The documents required for obtaining a visa include a completed application form, a recent photo, a valid travel document, and, if required, supporting documentation.
The consular officer grants the visa within 5 working days (2 days for urgent requests). In case of refusal or denial, the consular fee is not refunded.
To extend their stay in Belarus, the foreigner must apply to the Office for Citizenship and Immigration (OVIR).
Foreigners have the right to move freely throughout the territory of Belarus, except for areas that require specific authorization.

Registration for Foreign Citizens:
When staying in Belarus for more than 10 working days, foreign citizens need to register with the divisions on citizenship and migration of the territorial bodies of internal affairs or via the unified portal for electronic services